Saturday, July 10, 2010

Arian 007Inam Dostam Arian Chosoye Bozorge Yahooe In Backe HAm Shahrime Khoda Vakile Migam Nemidonin Ajab Chosay Mizane :o 2 Sanie Jorat Nadaram Pishesh beshinam Enghad Michose Vali Dar Eyne Chosidanesh Khili Pesare Khofie Khili Khosh Ghalbe Dosesh Daram Khili Ziad Yeki Az Behtarin Ya Shayad Begam Behtarin Refighe Real Lifam bashe Ke hast :X Kose NaNe Kesi Ke 1% Hata 1.1% Bahash Moshkel Dashte Bashe NAmusesho Migam :d

No comments:

Post a Comment