Saturday, July 10, 2010

Marjan Jende JOoOoOOoOoNnBale In Khanom Ke Mibinid Be Shakhse Kire Mano Khoshhal kard :D In Axo Gozashtam Ke Kire Shomam Khoshhal She :D In Khanomi Esmesh marjane Az Bachehaye NeTam Hast Khiliam Jende Hast Be Tanha Kesi Ke Kos Nadade Haj Hafeze Shirazye Faghat KAfie Berid Tu Face Book Mokhesho Bezanid Ke Kosesho Vasaton Talangor Kone :D Be Har Hal Javabe In Hame Kire Bande Khodaro Ki Bede BAyad Ye Jende MEse In BAshe Dge :d Halesho Bebarid Bad Bagin Hooman Terrorist Bade :D

No comments:

Post a Comment