Friday, June 4, 2010

Amin Danger 021Aghaye Amin Danger Man Goftam Ye Ax Az Khodet BEde Ke Soti NaDade BAshi Akhe In Daste Kirito Chera Injori Gerefti Ye Patam Eyneho Kire Khar Bordi Bala Kham Shodi Kenare Wc Ax Migiri Akhe Koni Wc Ham Shod Ja Ke Shoma Ax Migiri :O:O:O:O:O

No comments:

Post a Comment